Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych

Jeśli chcesz zachować listę aktualnych ustawień menu w celu zastosowania ich w przyszłości, przed przywróceniem domyślnych ustawień fabrycznych wydrukuj stronę ustawień menu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Drukowanie strony ustawień menu.

Jeśli jest potrzebna bardziej kompleksowa metoda odzyskania domyślnych ustawień fabrycznych drukarki, trzeba użyć opcji Wymaż wszystkie ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Wymazywanie zawartości pamięci nieulotnej.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Wybór opcji Przywracanie ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie większości pierwotnych domyślnych ustawień fabrycznych drukarki. Wyjątkami są: język wyświetlacza, niestandardowe rozmiary i komunikaty, a także menu ustawienia sieci i portów. Wszystkie pobrane zasoby zapisane w pamięci RAM są usuwane. Ustawienie to nie ma wpływu na pobrane zasoby zapisane w pamięci flash lub na dysku twardym drukarki.

Z poziomu ekranu głównego przejdź do opcji:

  > Ustawienia  > Ustawienia ogólne  > Ustawienia fabryczne  > Przywróć teraz  > 

Czy ten artykuł był pomocny?
Top