Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Skifte ut fikseringsenheten

  1. Slå av skriveren.

  2. Åpne deksel B.

    FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:  Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

  3. Ta ut fikseringsenheten.

  4. Pakk ut den nye fikseringsenheten.

  5. Rengjør objektivet til fikseringsenheten ved hjelp av vattpinnen som fulgte med pakken.

  6. Sett inn den nye fikseringsenheten til den klikker på plass.

  7. Lukk deksel B.

  8. Slå på skriveren.

Var denne artikkelen nyttig?
Top