Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Skifte ut overføringsbeltet

 1. Slå av skriveren.

 2. Åpne deksel A.

 3. Ta ut oppsamlingsflasken for toner.

 4. Åpne deksel A1.

 5. Fjern overføringsbeltet.

 6. Pakk ut det nye overføringsbeltet, og fjern emballasjen.

  Advarsel – mulig skade:  Ikke utsett overføringsenheten for direkte lys i mer enn 10 minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade:  Du må aldri berøre overføringsbeltet. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.

 7. Sett inn det nye overføringsbeltet til det klikker på plass.

 8. Lukk deksel A1.

 9. Sett i toneroppsamlingsflasken.

 10. Lukk deksel A.

 11. Slå på skriveren.

Var denne artikkelen nyttig?
Top