Skip to Content Information Center
Lexmark XC8155

Lexmark XC8155

Koble skriveren til et trådløst nettverk ved å bruke Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Før du starter, kontrollerer du at:

 • Tilgangspunktet (den trådløse ruteren) er WPS-sertifisert eller WPS-kompatibelt. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet.
 • Det er installert et trådløst nettverkskort i skriveren. Du finner mer informasjon i instruksjonene som fulgte med adapteren.

  Bruke trykknappmetoden

 1. Gå til følgende på kontrollpanelet:

  Innstillinger > Nettverk/porter > Trådløst > Wi-Fi Protected Setup > Start trykknappmetoden

 2. Følg instruksjonene i vinduet på kontrollpanelet.

  Bruke PIN-metoden

 1. Gå til følgende på kontrollpanelet:

  Innstillinger > Nettverk/porter > Trådløst > Wi-Fi Protected Setup > Start PIN-metoden

 2. Kopier WPS PIN-koden på åtte sifre.

 3. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til tilgangspunktet i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire grupper med tall adskilt av punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 4. Vis WPS-innstillingene. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet.

 5. Angi den åttesifrede PIN-koden, og lagre endringene.

Var denne artikkelen nyttig?
Top