Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Instalace volitelných zásobníků

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, jestliže potřebujete získat přístup k desce řadiče nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nastavili; tiskárnu nejprve vypněte a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a až poté pokračujte. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a poté z tiskárny.

 3. Vybalte volitelný zásobník a poté odstraňte veškerý balicí materiál.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Hmotnost tiskárny je vyšší než 18  kg a k jejímu bezpečnému zvednutí jsou zapotřebí nejméně dvě osoby.

  Poznámka:  Jsou-li volitelné zásobníky již nainstalovány, před zvednutím tiskárny je z tiskárny odemkněte. Nezvedejte tiskárnu a zásobníky současně.

 4. Vyrovnejte tiskárnu se zásobníkem a usaďte tiskárnu, aby zaklapnula na místo.

 5. Zapojte napájecí kabel do tiskárny a poté jej zapojte do elektrické zásuvky.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

 6. Zapněte tiskárnu.

V případě potřeby přidejte zásobník do ovladače tiskárny ručně, aby byl k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace najdete v části Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny.

Tiskárnu a volitelný hardware instalujte v následujícím pořadí:

 • Volitelný zásobník na 550 listů
 • Tiskárna
Byl tento článek užitečný?
Top