Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Úloha se tiskne z nesprávného zásobníku nebo na nesprávný papír

ČinnostAnoNe

Krok 1

 1. Zkontrolujte, zda tisknete na správný papír.

 2. Vytiskněte dokument.

Je dokument vytištěn na správném papíru?

Přejděte ke kroku 2.

Vložte papír správné velikosti a typu.

Krok 2

 1. Zadejte formát a typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).

  Poznámka:  Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na:

  Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru

 2. Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.

 3. Vytiskněte dokument.

Je dokument vytištěn na správném papíru?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 3.

Krok 3

 1. Zkontrolujte, zda nejsou zásobníky propojeny.

  Další informace najdete v části Propojování zásobníků.

 2. Vytiskněte dokument.

Je dokument vytištěn ze správného zásobníku?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na zákaznická podpora.

Byl tento článek užitečný?
Top