Skip to Content Information Center
Lexmark CX725

Propojování zásobníků

  1. Na domovské obrazovce stiskněte možnost Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > zvolte zdroj papíru.

  2. Nastavte shodný formát a typ papíru se zásobníky, které připojujete.

  3. Na domovské obrazovce vyberte možnost Nastavení > Zařízení > Údržba > Nabídka konfigurace > Konfigurace zásobníku > Spojování zásobníků.

  4. Vyberte možnost Automaticky.

Chcete-li zásobníky odpojit, dbejte na to, aby měly shodný formát a typ papíru.

Varování – nebezpečí poškození:  Teplota zapékače se liší podle vybraného typu papíru. Chcete-li předejít problémům s tiskem, dbejte na shodu nastavení typu papíru v tiskárně s papírem vloženým do zásobníku.

Byl tento článek užitečný?
Top