Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Legge papir i flerbruksmateren

 1. Åpne flerbruksmateren.

 2. Juster skinnen slik at de samsvarer med størrelsen på papiret du legger i.

 3. Bøy, luft og juster papirkantene før du legger det i.

 4. Legg i papir eller spesialpapir.

  Når du bruker papir med brevhode, kan du gjøre et av følgende:

  Ensidig utskriftTosidig utskrift

  Advarsel – mulig skade:  Når du bruker konvolutter, må de være uten frimerker, klips, klemmer, vinduer, foring eller selvklebende lim.

 5. Angi papirstørrelse og papirtype i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på skriverens kontrollpanel.

Var denne artikkelen nyttig?
Top