Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Legge i 2500 arks skuffen

2500-arks skuffen støtter bare én papirstørrelse, enten A4 eller Letter. Hvis du vil sjekke hvilken papirstørrelse som støttes, kan du trekke ut skuffen og se størrelsesindikatoren i bunnen av skuffen.

FORSIKTIG – FARE FOR VELTING:  Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.

 1. Dra ut skuffen.

  Merknader:

  • For å unngå papirstopp må du ikke ta ut skuffene mens skriveren er i bruk.
  • For å unngå at det oppstår feil, må du kontrollere at overføringsskinnen alltid er på venstre side av skuffen.
 2. Bøy, luft og juster papirkantene før du legger det i.

 3. Legg i papirbunken på høyre side, og legg deretter i papirbunken på venstre side.

  • Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn indikatorene for maksimal påfylling av papir på hver side av skuffen.
  • Legg i brevhodepapiret med utskriftssiden opp for enkeltsidig utskrift.
  • Legg i brevhodepapiret med utskriftssiden ned for tosidig utskrift.
  • Kontroller at papirbunkene ikke går over delelinjen. Skyv hver papirbunke mot sidene i skuffen.
 4. Sett inn skuffen.

 5. Gå til følgende på kontrollpanelet: Innstillinger > Enhet > Vedlikehold > Konfigureringsmeny > Skuffkonfigurering > Størrelsesregistrering.

 6. Velg skuffen og papirstørrelsen.

Var denne artikkelen nyttig?
Top