Skip to Content Information Center
Lexmark B2442

Lexmark B2442

Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

  1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

     > Uređaj >  > Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki >  > Vrati postavke > 

  2. Izaberite Vrati sve postavke, a zatim pritisnite .

  3. Da biste započeli proces, pronađite:

    VRATI >  > Pokreni > 

Za sveobuhvatniji metod vraćanja podrazumevanih fabričkih postavki pogledajte Brisanje memorije štampača.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top