Skip to Content Information Center
Lexmark B2442

Lexmark B2442

Zamena sklopa valjka za prihvat

 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

 3. Uklonite opcionalnu fioku.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Ako je težina štampača veća od 18  kg (40  lb), potrebne su barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

 4. Uklonite umetak fioke, a zatim okrenite postolje fioke.

 5. Uklonite iskorišćeni sklop valjka za prihvat.

 6. Otpakujte novi sklop valjka za prihvat.

 7. Umetnite novi sklop valjka za prihvat.

 8. Okrenite postolje fioke, a zatim postavite umetak fioke.

 9. Poravnajte štampač sa opcionom fiokom, a zatim spustite štampač tako da legne na mesto.

 10. Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

 11. Uključite štampač.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top