Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Zaseknutí papíru ve dvířkách A

  Zaseknutí papíru pod zapékačem

 1. Otevřete dvířka A.

  VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:  Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

  Varování – nebezpečí poškození:  Aby nedošlo k poškození elektrostatickým výbojem, dotkněte se jakéhokoliv nekrytého kovového povrchu tiskárny před přístupem k vnitřním částem tiskárny, nebo než se těchto částí dotknete.

 2. Vyjměte uvíznutý papír.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

 3. Zavřete dvířka A.

  Zaseknutí papíru v zapékači

 1. Otevřete dvířka A.

  VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:  Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

  Varování – nebezpečí poškození:  Aby nedošlo k poškození elektrostatickým výbojem, dotkněte se jakéhokoliv nekrytého kovového povrchu tiskárny před přístupem k vnitřním částem tiskárny, nebo než se těchto částí dotknete.

 2. Otevřete přístupová dvířka zapékače a vyjměte uvíznutý papír.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

 3. Zavřete dvířka A.

  Uvíznutí papíru v duplexoru

 1. Otevřete dvířka A.

  VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:  Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

  Varování – nebezpečí poškození:  Aby nedošlo k poškození elektrostatickým výbojem, dotkněte se jakéhokoliv nekrytého kovového povrchu tiskárny před přístupem k vnitřním částem tiskárny, nebo než se těchto částí dotknete.

 2. Vyjměte uvíznutý papír.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

 3. Zavřete dvířka A.

Byl tento článek užitečný?
Top