Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Konfigurace nastavení energetického úsporného režimu

U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka .

  Úsporný režim

 1. Na ovládacím panelu přejděte na:

  Nastavení > Zařízení > Správa napájení > Úsporný režim

 2. Vyberte nastavení.

  Režim spánku

 1. Na ovládacím panelu přejděte na:

  Nastavení > Zařízení > Správa napájení > Časové limity > Režim spánku

 2. Nastavte dobu, po kterou má tiskárna setrvat v nečinnosti, než přejde do režimu spánku.

  Režim hibernace

 1. Na ovládacím panelu přejděte na:

  Nastavení > Zařízení > Řízení napájení > Časové limity > Časový limit hibernace

 2. Nastavte dobu, po kterou má tiskárna setrvat v nečinnosti, než přejde do režimu hibernace.

 3. Poznámky:

  • Aby doba hibernace fungovala, nastavte ji pro připojení.
  • V režimu Hibernace je server Embedded Web Server vypnutý.
Byl tento článek užitečný?
Top