Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Skifte overføringsvalsen

 1. Åpne deksel C.

  Merknader:

  • Kontroller at dekselet ikke treffer kabler som er koblet til skriveren.
  • Hvis det er installert en 3000-arks skuff, skyver du skuffen mot høyre for å åpne dekselet.

  FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:  Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

 2. Fjern overføringsvalsen.

 3. Pakk ut den nye overføringsvalsen.

 4. Sett inn den nye overføringsvalsen til den klikker på plass.

 5. Lukk dekselet.

Var denne artikkelen nyttig?
Top