Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Nije moguće pročitati fleš uređaj

RadnjaDaNe

Korak 1

Proverite da štampač nije zauzet obradom drugog zadatka štampe, kopiranja, skeniranja ili faksa.

Da li je štampač spreman?

Pređite na korak 2.

Sačekajte da štampač završi obradu drugog zadatka.

Korak 2

Proverite da li je fleš uređaj povezan na prednji USB priključak.

Napomena:  Fleš uređaj ne funkcioniše kada je povezan na zadnji USB priključak.

Da li je fleš uređaj povezan na odgovarajući port?

Pređite na korak 3.

Povežite fleš uređaj na odgovarajući port.

Korak 3

Proverite da li je fleš uređaj podržan. Više informacija potražite na stranici Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka.

Da li je podržan fleš uređaj?

Pređite na korak 4.

Priključite podržani fleš uređaj.

Korak 4

  1. Proverite da li je USB port omogućen. Više informacija potražite na stranici Omogućavanje USB porta.

  2. Uklonite, a zatim priključite fleš uređaj.

Da li štampač prepoznaje fleš uređaj?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top